Cảm biến đo khoảng cách chất lỏng

  • Cảm biến đo khoảng cách chất lỏng bằng siêu âm
  • Cảm biến đo khoảng cách chất lỏng bằng radar
  • Cảm biến đo khoảng cách chất lỏng bằng điện dung

 

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo