Cảm biến đo mức nước thải

  • Dãy đo: 0-2m, 0-4m, 0-6m, 0-10m, 0-20m…
  • Ngõ ra (Output): analog 4-20mA
  • Nhiệt độ làm việc: -30÷70°C
  • Áp suất làm việc: 1bar
  • Sai số: 0,15÷0,2%
  • Độ phân giải: 1mm
  • Thời gian trễ: 0.5s
  • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67

Phone-Zalo: 0779 81 81 84