Cảm biến báo mức nước

  • Cảm biến đo mức nước dạng siêu âm Orion, Hawk
  • Cảm biến đo mức nước dạng sóng radar
  • Cảm biến đo mức nước dạng thủy tĩnh JSP, Dinel
  • Cảm biến đo mức nước dạng điện dung
  • Cảm biến đo mức nước dạng Relay báo đầy báo cạn

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo