Cảm biến báo đầy báo cạn

  • Cảm biến đo mức dạng xoay – cánh xoay DF24
  • Cảm biến đo mức dạng xoay – cánh xoay ROT320L-220
  • Cảm biến đo mức dạng rung
  • Cảm biến đo mức dạng điện dung LSHD315
  • Cảm biến đo mức dạng điện dung Dinel
showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84