Cảm biến mức nước on/off

  • Cảm biến mức nước on/off dạng điện dung Orion
  • Cảm biến mức nước on/off dạng điện dung Dinel
  • Cảm biến mức nước on/off dạng xoay

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo