Cảm biến đo mức nước

  • Cảm biến đo mức nước dạng siêu âm ORION, HAWK
  • Cảm biến đo mức nước dạng thủy tĩnh của Dinel, Hawk
  • Cảm biến đo mức nước dạng điện dung

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo