Cảm biến siêu âm đo mức nước

  • Model: MWB1A
  • Xuất xứ : Hawk – USA (được sản xuất tại Australia)
  • Dãy đo: có thể tùy chọn 0-1m, 0-2m, 0-3m, 0-4m, 0-5m, 0-6m, 0-7m, 0-8m, 0-9m, 0-10m, 0-12m…40m
  • Đo được các chất lỏng như: nước, nước thải, dầu, nhớt,…
  • Ngõ ra (Output): 4-20mA / 20-4mA / 4-20mA Hart.
  • Sai số: chỉ 0.25%

Chat với chúng tôi