Cảm biến đo mức nhiên liệu

  • Cảm biến đo mức nhiên liệu dạng siêu âm ORION, HAWK, DINEL
  • Cảm biến đo mức nhiên liệu dạng điện dung
  • Cảm biến đo mức nhiên liệu dạng ON/OFF
  • Cảm biến đo mức nhiên liệu dạng điện dung ON/OFF

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo