Cảm biến đo mức dạng hạt – dạng bột

  • Cảm biến đo mức hạt – bộ dạng điện dung
  • Cảm biến đo mức dạng điện dung LSHD315
  • Cảm biến đo mức hạt – bộ dạng Relay on/off

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo