Cảm biến đo mức cánh xoay

  • Cảm biến báo mức dạng xoay DF24
  • Cảm biến báo mức dạng xoay ROTO320

Chat với chúng tôi