Bộ chuyển tín hiệu mV sang 4-20mA

  • Model: OMX380T
  • Xuất xứ: Orbit Merret – Cộng Hoà Séc
  • Tín hiệu ngõ vào (Input):1mv/v, 2mv/v, 3mv/v, 4mv/v, 5mv/v, 6mv/v, 7mv/v, 8mv/v, …16mv/v.
  • Tín hiệu ngõ ra (Output): analog 4-20mA, 0-10v, -10..10v
  • Sai số: chỉ 0.025%
  • Hệ số cách ly chống nhiễu: 2500VAC
  • Nguồn cấp: 10÷30VDC

Chat với chúng tôi