Cảm biến đo độ sâu

  • Cảm biến đo độ sâu dạng radar dạng sóng
  • Cảm biến đo độ sâu dạng radar dạng dây
  • Cảm biến đo độ sâu dạng siêu âm Orion, Hawk
  • Cảm biến đo độ sâu dạng điện dụng
  • Cảm biến đo độ sâu dạng thủy tĩnh Dinel, Hawk

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo