Cảm biến đo độ sâu

  • Cảm biến đo độ sâu dạng radar dạng sóng
  • Cảm biến đo độ sâu dạng radar dạng dây
  • Cảm biến đo độ sâu dạng siêu âm
  • Cảm biến đo độ sâu dạng điện dụng
  • Cảm biến đo độ sâu dạng thủy tĩnh