Cảm biến báo mức nước

  • Cảm biến đo mức nước dạng siêu âm
  • Cảm biến đo mức nước dạng điện dung
  • Cảm biến đo mức nước dạng Relay báo đầy báo cạn
error: Content is protected !!