Đồng hồ đo áp suất hiển thị số

  • Model: GAUGE 05
  • Xuất xứ: JSP – Cộng Hòa Séc.
  • Dãy đo đồng hồ: 0-400 mbar, 0-600 mbar, 0-1 bar, 0-2.5bar, 0-4bar, 0-6bar, 0-10bar, 0-16bar, 0-25bar, 0-40bar, 0-60bar, 0-100bar, 0-160bar, 0-250bar, 0-400bar, 0-600bar.
  • Hiển thị: Bar, mbar, Psi, InHg, cmHg, mmHg, hPa, Kpa, Mpa, mH20, InH20
  • Môi trường sử dụng: áp suất tuyệt đối tương đối 
  • Đồng hồ có sai số: 0.5% hoặc 0.25% 
  • Khả năng kháng nước và bụi: IP65
  • Nhiệt độ làm việc: -20÷85°C
showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84