Đồng hồ đo áp suất điện tử

  • Model: GAUGE 05
  • Xuất xứ: JSP – Cộng Hòa Séc.
  • Dãy đo: 0-400 mbar, 0-600 mbar, 0-1 bar, 0-2.5bar, 0-4bar, 0-6bar, 0-10bar, 0-16bar, 0-25bar, 0-40bar, 0-60bar, 0-100bar, 0-160bar, 0-250bar, 0-400bar, 0-600bar.
  • Hiển thị: Bar, mbar, Psi, InHg, cmHg, mmHg, hPa, Kpa, Mpa, mH20, InH20
  • Môi trường sử dụng: nước, khí, dầu, hơi,…
  • Sai số: 0.5%  0.25%, 0.125%
  • Số LED hiển thị đơn vị: 6 LED
  • Khả năng kháng nước và bụi: IP65

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo