Bộ lọc nhiễu tín hiệu 4-20ma

  • Model: OMX102UNI và OMX333UNI
  • Xuất xứ: được sản xuất tại Cộng Hoà Séc. 
  • Ngõ vào (Input):  4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 0-5V.
  • Ngõ ra (Output): 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 0-5V.
  • Nguồn nuôi: 80÷250VAC
  • Thông số cách ly: 2500VAC và 4000VAC
  • Sai số: 0.1%.
showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84