Bộ cách ly chống nhiễu tín hiệu 4-20ma

  • Model: OMX380PM
  • Xuất xứ: Orbit Merret  – Cộng Hoà Séc
  • Ngõ vào: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, can nhiệt các loại, điện trở, biến trở,…
  • Ngõ ra: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V
  • Hệ số cách ly: 2500 VAC
  • Sai số: ± 0.01%
  • Nguồn cấp: 10÷30 VDC
  • Nhiệt độ làm việc: -20÷60°C
  • Thời gian phản hồi: 1ms