Bộ chuyển đổi tín hiệu pt100 sang 4-20ma

  • Model: MST110
  • Xuất xứ: Muesen – Đức.
  • Ngõ vào (Input): Pt100 2 dây, Pt100 3 dây và Pt100 4 dây.
  • Ngõ ra (Output): tín hiệu analog 4-20mA
  • Nguồn cấp: 7,5÷45VDC
  • Kích thước bộ chuyển đổi: 44 x18mm
  • Nhiệt độ làm việc: -40÷85°C
  • Thời gian phản hồi: <1s
  • Sai số: chỉ 0.1%
showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84