Biến Dòng AC/ DC Ngõ Ra 0-10V Và Modbus RS485

  • CT Dòng AC/ DC ngõ ra 4-20mA
  • CT Dòng AC/ DC ngõ ra 0-10V
  • CT Dòng AC/ DC ngõ ra Modbus RS485

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo