Biến dòng AC/DC sang Modbus RS485

  • Model: Qi-50-V-485 và Qi-300-V-485
  • Xuất xứ: QEED – Italy
  • Dãy đo: 0-250A (AC/DC), 0-50A (AC/DC), 0-150A (AC/DC), 0-300A (AC/DC)
  • Ngõ ra: 0-10V và Modbus RS485.
  • Sai số: 0.5% 
  • Nhiệt độ làm việc: -10÷65°C
  • Thời gian đáp ứng: 100ms.
  • Cách ly chống nhiễu: 3000 VAC
showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84