Cảm biến báo mức nước

  • Cảm biến đo mức nước dạng siêu âm Orion, Hawk
  • Cảm biến đo mức nước dạng sóng radar
  • Cảm biến đo mức nước dạng thủy tĩnh JSP, Dinel
  • Cảm biến đo mức nước dạng điện dung
  • Cảm biến đo mức nước dạng Relay báo đầy báo cạn
showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84