Cảm biến nhiệt độ pt100 dạng dây

  • Model: ASPTE
  • Xuất xứ: Noken và Asit – Italy
  • Kiểu ren kết nối: G1/4 và G1/2
  • Chiều dài: có thể tùy chọn 30mm, 50mm, 100mm, 200mm, 300mm..
  • Đường kính que đo: 3mm, 5mm, 6mm, 8mm và 10mm.
  • Vật liệu của đầu dò: SS304 và SS316
  • Dãy đo: -50÷250°C, 0÷400°C, 0÷150°C,…
  • Kiểu kết nối: 2 dây, 3 dây, 4 dây và 6 dây
  • Tiêu chuẩn sai số: Tiêu chuẩn Class A sai số 0,15°C, tiêu chuẩn Class B sai số 0,°C.
showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84