Các loại cảm biến nhiệt độ

  • Cảm biến PT series
  • Cảm biến can nhiệt K – Thermocouple type K
  • Cảm biến can nhiệt J – Thermocouple type J
  • Cảm biến can nhiệt E – Thermocouple type E
  • Cảm biến can nhiệt N – Thermocouple type N
  • Cảm biến can nhiệt S – Thermocouple type S
  • Cảm biến can nhiệt R – Thermocouple type R
  • Cảm biến can nhiệt B – Thermocouple type B
showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84