Sensor đo mức nước

  • Sensor đo mức nước bằng siêu âm
  • Sensor đo mức nước bằng radar
  • Sensor đo mức nước bằng áp suất thủy tĩnh
  • Sensor đo mức nước bằng điện dung

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo