Cảm biến báo mức nước

  • Cảm biến đo mức nước dạng siêu âm Orion, Hawk
  • Cảm biến đo mức nước dạng thủy tĩnh
  • Cảm biến đo mức nước dạng điện dung
  • Cảm biến đo mức nước dạng Relay báo đầy báo cạn

Phone-Zalo: 0779 81 81 84