Bộ hiển thị áp suất

  • Model: OM402UNI
  • Xuất xứ: Orbit Merret – Cộng Hòa Séc.
  • Màn hình hiển thị: 4 LED, 6 LED, 8 LED và 11 LED
  • Ngõ vào (Input): pt100, analog 4-20mA, biến trở và cả mV/V.
  • Ngõ ra (Output): analog 4-20mA , REPLAY
  • Nguồn cấp: 220VAC hay 24VDC
  • Sai số: 0,1%
  • Hệ số cách ly, chống nhiễu: 4000VAC
showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84