Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma sang 0-5V/0-10V/1-5V

  • Model: OMX102UNI
  • Xuất xứ: Orbit Merret – Cộng Hoà Séc
  • Nguồn cấp: 10÷30VDC
  • Sai số của bộ chuyển đổi: 0,1% trong quá trình chuyển đổi
  • Thời gian đáp ứng của bộ chuyển đổi vào khoảng: 2ms
  • Hệ số Cách ly tín hiệu, chống nhiễu tín hiệu: 4000 VAC, cao nhất hiện nay
  • Thời gian bảo hành: bảo hành 12 tháng.

Phone-Zalo: 0779 81 81 84