Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20ma

  • Model: OMX333UNI.
  • Xuất xứ: Orbit Merret – Cộng Hòa Séc.
  • Ngõ vào (Input): 4-20mA, 0-10vdc, 0-20mA, 0-5vdc.
  • Ngõ ra (Output): 4-20mA, 0-10vdc, 0-20mA, 0-5vdc.
  • Nguồn cấp: 10÷30VDC, 80÷250VAC.
  • Hệ số cách ly: 2500VAC
  • Sai số: chỉ 0.1%
  • Kích thước tổng thể: 113 x 98 x 22 (mm).
  • Nhiệt độ hoạt động: -20÷60°C
showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84