Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ sang 4-20mA

  • Model: MST320
  • Xuất xứ: Muesen – Đức
  • Ngõ vào (Input):  Can K, can S, can B, can E, can J, can E…
  • Ngõ ra: tín hiệu analog 4-20mA.
  • Nguồn cấp: 7,5÷45VDC
  • Thời gian phản hồi: 0.25s
  • Nhiệt độ làm việc: -20÷85°C
  • Sai số: 0.1% khá thấp