Biến dòng analog 4-20ma

  • Model: QI50I và QI300I
  • Dãy đo: 25A, 50A, 100A, 150A, 300A…
  • Ngõ ra (Output): analog 4-20mA
  • Nguồn cấp: 11÷30VDC,12VDC hoặc 24VDC
  • Thời gian phản hồi: 100ms
  • Hệ số cách ly: 3000 VAC
  • Khi lưu kho, nhiệt độ yêu cầu: -40÷85°C.
  • Thời gian bảo hành: 12 tháng.

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo